UVJETI NAJMA

Ovi Uvjeti najma (dalje: "Uvjeti") primjenjuju se prema Vama (dalje: "Najmoprimac") u slučaju da odlučite rezervirati Vaš boravak u Casi dei Mosaici (dalje: "Najmodavac"). Najmoprimcu je dopušteno rezervirati boravak samo ako je dobi iznad 18 godina.

1. PRIJAVA I ODJAVA

Vrijeme prijave je od 14:00.

Vrijeme odjave je do 10:00.

Ključ se uručuje Najmoprimcu po dolasku.

2. KORIŠTENJE CASE DEI MOSAICI

2.1. BROJ GOSTIJU

Casu dei Mosaici i pripadajuću imovinu može koristi samo broja osoba navedenih na ovim stranicama, bez obzira na dob osobe.

2.2. BAZEN

Bazen u Casi dei Mosaici je organski i radi bez ikakvih kemikalija. U skladu s tim, može se pojaviti pokoja alga na što Najmodavac ne može utjecati. Alge nisu štetne za osobe koje koriste bazen. Skakanje u bazen nije dopušteno zbog sigurnosnih razloga te kako bi voda ostala svježa i čista. Sve osobe koje koriste bazen moraju isprati preostalu kremu za sunčanje prije samog ulaska u bazen. Najmoprimac je odgovoran za bilo kakvu uporabu bazena. Djeca ne smiju biti prisutna u/oko prostora bazena bez nadzora odrasle osobe.

2.3. BICIKLI

Dva bicikla su dostupna za korištenje tijekom boravka u Casi dei Mosaici. Najmoprimac ih može koristiti besplatno na vlastitu odgovornost. Zajedno s biciklima, Najmoprimac će dobiti ključeve za svaki bicikl. Ako odluči koristiti bicikle, Najmoprimac je dužan po dolasku ostaviti polog od 300 eura u gotovini za svaki bicikl kao osiguranje. Polog će biti vraćen Najmoprimcu prilikom odjave, ukoliko bicikli nisu ukradeni ili oštećeni. U slučaju da su bicikli ukradeni, Najmodavac će zadržati polog. U slučaju da su bicikli oštećeni, Najmodavac će naplatiti popravak iz pologa i vratiti preostali iznos pologa Najmoprimcu. Ako se Najmoprimac ne odluči koristiti bicikle, Najmoprimac nije dužan ostaviti polog, a bicikli mu neće biti dostupni na korištenje tijekom boravka.

2.4. REŽIJE

Sve režije su uključene u tjednoj cijeni boravka u Casi dei Mosaici. Najmodavac jamči Najmoprimcu da plaća operatoru neograničen pristup internetu kako bi se osigurao besplatan pristup internetu za vrijeme boravka Najmoprimca u Casi dei Mosaici. Najmodavac ne preuzima odgovornost za bilo kakve poteškoće koje bi Najmoprimac mogao trpjeti zbog tehničkih razloga na strani operatora.

Nije dopušteno koristiti klimatizacijske uređaje za vrijeme odsustva iz kuće i kada su prozori otvoreni.

2.5. PUŠENJE

Pušenje je zabranjeno.

3. REZERVACIJE I UVJETI PLAĆANJA

3.1. Cijene na internet stranici su izražene u eurima po tjednu i one će se uvijek primjenjivati. Ako Najmoprimac uplatu vrši iz inozemstva, cijena se plaća u eurima. Ako Najmoprimac uplatu vrši iz Republike Hrvatske, cijena se plaća u kunama primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke.

3.2. Rezervacija je obvezujuća nakon što se 30% od cijene boravka prenese na bankovni račun Najmodavca. Nakon što Najmoprimac pošalje zahtjev za rezervaciju, Najmodavac će obavijestiti Najmoprimca o dostupnosti, a ako je period koji Najmoprimac želi rezervirati dostupan, Najmodavac će dostaviti Najmoprimcu pojedinosti vezane za plaćanje. Nakon što Najmoprimac primi uplatu za rezervaciju, Najmodavčeva rezervacija je obvezujuća. Preostali iznos od 70% bit će uplaćen najkasnije 30 dana prije dolaska te mora stići na račun Najmoprimca najkasnije do tog datuma. Prestanak ugovora o najmu ne oslobađa Najmodavca obveze plaćanja najamnine.

4. OTKAZIVANJE

4.1 Otkazivanje mora biti u pisanom obliku i primjenjivat će se samo od dana kada Najmodavac primi otkaz te potvrdi primitak otkaza Najmoprimcu.

4.2 U slučaju otkaza, sljedeće naknade će se naplaćivati:

Ako Najmoprimac otkaže boravak 61 ili više dana prije dolaska: ukupan iznos rezervacije bit će vraćen Najmoprimcu.

Ako Najmoprimac otkaže boravak između 31. i 60. dana prije dolaska: 30% od ukupnog iznosa najma će se naplaćivati odnosno Najmodavac će zadržati polog koji je Najmoprimac uplatio.

Ako Najmoprimac otkaže boravak manje od 30 dana prije dolaska: 100% od ukupnog iznosa najma bit će naplaćeno i Najmoprimac će zadržati najamninu koju je Najmodavac platio.

4.3 Ako je Najmoprimac u mogućnosti nadomjestiti svoj nedolazak dolaskom drugih osoba u istom razdoblju i za istu cijenu, Najmodavac će prihvatiti takvu promjenu. Obavijest o takvim promjenama mora biti u pisanom obliku i svi Uvjeti se sukladno primjenjuju na promijenjene osobe.

5. ŠTETA

5.1. Unajmljenu nekretninu, uključujući namještaj i druge sadržaje treba čuvati s dužnom pažnjom.

5.2. Najmoprimac je odgovoran za postupke drugih osoba, uključujući i sve goste i posjetitelje koje on/ona može imati u nekretnini. Najmoprimac je odgovoran za sve oštećene stvari, štetu na imovini ili oštećenja u vezi s imovinom, bilo prouzrokovanom od strane Najmoprimca bilo od strane njegovih/njezinih gostiju i posjetitelja. U slučaju da nastupi šteta,

Najmodavac će Najmoprimcu ispostaviti račun za štetu i Najmoprimac će biti odgovoran podmiriti ga odmah nakon primitka.

5.3. Nedostatci koje se pojave prije ili tijekom najma moraju se odmah prijaviti Najmodavcu.

5.4. Najmodavac neće biti odgovoran za slučajeve napada insekata u Casi dei Mosaici. Najmodavac neće biti odgovoran Najmoprimcu za njegovu imovinu, krađu ili oštećenja iste.

5.5. Najmodavac ovime isključuje svu svoju odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati Najmoprimcu dok koristi Casu dei Mosaici. Najmoprimac je suglasan koristiti Casu dei Mosaici isključivo na svoju vlastitu odgovornost i Najmodavac ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu materijalnu ili nematerijalnu štetu ili gubitak koji se može dogoditi Najmoprimcu dok koristiti Casu dei Mosaici.

6. VIŠA SILA

6.1. Ako najam postane nemoguć ili otežan u znatnoj mjeri zbog događaja kao što su rat, prirodne katastrofe, zagađenja, epidemije, zatvaranja granica, nepovoljni prometni uvjeti, prekid trgovanja valutama, štrajk, isključenje s rada ili slični događaji koje nije bilo moguće predvidjeti u vrijeme rezervacije, Najmodavac ima pravo otkazati najam. U tom slučaju, Najmodavac će biti obvezan vratiti Najmoprimcu sve uplate vezane za najam, u roku od osam dana nakon proteka događaja više sile.

7. IZMJENE UVJETA NAJMA

Najmoprimac prihvaća da se ovi Uvjeti mogu periodično mijenjati. Uporaba ove internet stranice smatrat će se prihvaćanjem izmijenjenih Uvjeta od strane Najmoprimca.

8. KLAUZULA DJELOMIČNE NIŠTETNOSTI

Ako se bilo koja odredba ovih Uvjeta pokaže ništetnom ili neprimjenjivom, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi ovih Uvjeta, koji će ostati na snazi.

9. PRIMJENJIVI ZAKON I NADLEŽNI SUD

Na ove Uvjete i Pravila privatnosti primjenjuju se hrvatski propisi. Najmoprimac i Najmodavac će nastojati sve sporove, zahtjeve, pitanja ili razlike koji proistječu iz ili se odnose na ove Uvjete riješiti sporazumno. U slučaju spora koji proistječe iz ili se odnosi na ove Uvjete, ugovara se isključiva nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

PRAVILA PRIVATNOSTI

U pogledu Vaših (dalje: "Ispitanik ili "Vi") osobnih podatke koje obrađuje Casa dei Mosaici (dalje: "Voditelj zbirke osobnih podataka" ili "Voditelj") na temelju Zakona o zaštiti osobnih podataka u Republici Hrvatskoj, vrijede sljedeća pravila:

1. VRSTA OBRAĐENIH PODATAKA

Obrađivat će se sljedeći osobni podaci:

1.1. Osobni podaci kao što su ime i prezime, datum rođenja, adresa, brojevi telefona i adrese elektronične pošte. Osjetljivi podaci neće se obrađivati.

2. SVRHE OBRADE PODATAKA

2.1. GLAVNA SVRHA OBRADE PODATAKA

Osobni podaci navedeni u točki 1.1. obrađivat će se u svrhu upisa internet rezervacijske usluge na internet stranici www.casadeimosaici.com, omogućujući Vam da koristite ovu uslugu, primate sve povezane poruke i, općenito govoreći, da bi se zadovoljili administrativni i operativni zahtjevi vezani uz pružanje predmetnih usluga kao i radi usklađenja sa zakonskim zahtjevima.

2.2. DRUGE SVRHE OBRADE

Osobni podaci navedeni u točki 1.1. obrađivat će se i radi marketinga putem elektronične pošte ili drugih sredstava komunikacije, kao i radi interaktivnih reklamnih poruka.

3. OBRADA PODATAKA I POSLJEDICE ODBIJANJA OBRADE

3.1. Obrada osobnih podataka iz točke 1.1. je potrebna za obavljanja djelatnosti navedenih u točki 2.1.; stoga, ukoliko Ispitanik odbije dati spomenute osobne podatke, bit će nemoguće provoditi aktivnosti navedene u točki 2.1. te posljedično koristiti uslugu internet rezervacije.

3.2. Obrada osobnih podataka iz točke 1.1. u pogledu sekundarne svrhe navedene u točki 2.2. nije obvezna; stoga, ukoliko Ispitanik odbije dati spomenute osobne podatke, u pogledu svrhe navedene u točki 2.2., to neće imati nikakvih posljedica na korištenje usluge internet rezervacije.

4. OBRADA PODATAKA

S osobnim podacima mogu biti upoznate i osobe zadužene za obradu i mogu ih, u svrhe navedene u točkama 2.1. i 2.2., priopćiti partnerima Najmodavca kao i svim osobama koje s podacima moraju biti upoznate zbog svrhe navedene u točkama 2.1. i 2.2.

5. OBJAVLJIVANJE PODATAKA

Vaši osobni podaci neće biti javno objavljeni.

6. PRAVA ISPITANIKA

Ispitanik ostvaruje određena prava, uključujući pravo na dobijanje potvrde, u razumnom obliku, od Voditelja o tome da li se osobni podaci vezani za njega/nju obrađuju; Ispitanik ima pravo biti obaviješten o izvoru osobnih podataka, svrsi i metodi obrade, logici koja se primjenjuje na obradu, identifikaciji Voditelja i trećih osoba kojima se podaci mogu priopćiti; Ispitanik ima pravo dobiti ažuriranje, ispravak ili integraciju podataka i brisanje, anonimizaciju ili blokiranje podataka koji su nezakonito obrađeni; Ispitanik ima pravo usprotiviti se, zbog opravdanih razloga, obradi podataka.

7. POSEBENA OVLAŠTENJA

Ispitanik izričito ovlašćuje Voditelja da:

obrađuje i koristi osobne podatke u svrhe navedene u točkama 2.1. i 2.2. (ako ne želite da se Vaši podaci obrađuju za potrebe navedene u točki 2.2., molimo da nas kontaktirate na e-mail adresu: info@casadeimosaici.com);

dobiva od Voditelja, kao i od njegovih partnera i drugih pravnih subjekata odabranih os strane Voditelja, komercijalne ponude i informacije putem elektornične pošte ili drugih sredstava komunikacije (ako ne želite primati ovu uslugu, molimo da nas kontaktirate na e-mail adresu: info@casadeimosaici.com).

8. VODITELJ ZBIRKE OSOBNIH PODATAKA

Voditelja zbirke osobnih podataka je Casa dei Mosaici.


Rezervirajte sada
Učitavanje...
Ooops !
Pokrećete web-preglednik koji ne podržavamo u potpunosti. nadogradite za bolji doživljaj.
Naša web-lokacija najbolje funkcionira s Google Chromeom.
Kako nadograditi pretraživač